АНЕКС-СЕКЦИИ КОН ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2023-24 ГОДИНА

Posted by ТХТ on 26/10/2023 in Последни настани with Comments closed |

АНЕКС КОН ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

САМОЕВАУЛАЦИЈА 2021-2023

Posted by ТХТ on 12/08/2023 in Последни настани with Comments closed |

Месечен-распоред-за-дополнителна-и-додатна-настава-март-2023

Posted by ТХТ on 15/03/2023 in Последни настани with Comments closed |

линк

Деталниот полугодишен статистички и текстуален извештај за учебната 2022/23 год. можете да го погледнете на следниот

Posted by ТХТ on 14/02/2023 in Последни настани with Comments closed |

ЛИНК

Месечен распоред за дополнителна и додатна настава-февруари 2023 г.

Posted by ТХТ on 03/02/2023 in Последни настани with Comments closed |

https://drive.google.com/file/d/1bAkAwkjwBaF9SqxIrAW5GpSMWrJEAmY5/view?usp=share_link

Конкурсот за Првенец на генерацијата можете да го видете на следниот линк

Posted by ТХТ on 24/01/2023 in Последни настани with Comments closed |

Конкурс за Првенец на генерацијата

Слободни изборни предмети

Posted by ТХТ on 27/11/2022 in Последни настани with Comments closed |

Програмите за слободни изборни предмети можете да ги видете на следниот линк 

Европска ознака за електронска безбедност на ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“

Posted by ТХТ on 27/11/2022 in Последни настани with Comments closed |

Еразмус+ Ден во ООУ Тоде Хаџи-Тефов

Posted by ТХТ on 17/10/2022 in Последни настани with Comments closed |Еразмус+Ден во ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“

Месечен распоред за дополнителна и додатна настава

Posted by ТХТ on 02/10/2022 in Последни настани with Comments closed |

Месечниот распоред за дополнителна и додатна настава можете да го проследите на следниотлинк

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.