Мисија

Мисија


Нашето училиште претставува средина во која се создава инспиративна, мотивирачка и безбедна клима за индивидуален развој на учениците во наставата и воннаставните активности, училиште во кое се буди интелектуалната љубопитност на учениците, се развива чувството на одговорност и почитување, се вежба критичкото мислење, се стимулира иницијативниот дух и творечки способности користејќи високи етички стандарди и современа образовна технологија.

Мото:

Да се стремиме кон формирање личности

– а не кон полнење глави

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.