Нов Thinkquest проект „ИКТ во нашата училница“

Posted by Уредник on 07/10/2011 in Последни настани |

Целта на проектот е креирање ресурси за учење по различни наставни предмети со користење на ИКТ, размена на ресурсите меѓу соучениците низ целата држава, како и разбирање за добрите и лошите страни од користењето на ИКТ.
Проектот минува низ неколку фази, од иницирање, истражување, планирање, креирање, до рефлексија на целиот процес. Активностите за секоја фаза, како и образовните цели ќе бидат детално опишани на проектните страни, зависно од наставниот предмет по кој ќе се работи проектот.Компјутер, интернет конекција, соодветен апликативен софтвер, веб пребарувач и сл. се основните ресурси за овој проект.
Со работата на проектот учениците ќе развиваат комуникациски и технолошки вештини, критичко размислување со цел решавање проблеми но и креативност, тимска работа…

The project’s essential problem, question or issue:
Како можеме да креираме ресурси за учење? Како ИКТ може да ни помогне во тоа? Можеме ли да ги размениме и искористиме креираните материјали?

Timeline: Sep. 15, 2011 – Nov. 15, 2011

Category: Computers & the Internet

Publishing & Editing:

  • Students can publish content.
  • Students cannot edit, delete, move or copy another student’s content.
  • Teachers cannot edit, delete, move or copy another teacher’s content.
  • Visitors can see page instructions and their associated documents.

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.