ООУ “Тоде Хаџи – Тефов“ Кавадарци обезбеди патничко возило за потребите на училиштето

Posted by Уредник on 30/01/2014 in Последни настани |

За потребите на наставниците, учениците и стручната служба, ООУ “Тоде Хаџи – Тефов“ Кавадарци  обезбеди патничко возило, комбе РЕНО – Мастер.

Основната намена на патничкото возило ќе биде  превозот  на наставниците од Кавадарци за изведување на настава во ПОУ с. Бегниште, како и превоз на учениците од с. Дабниште и с. Ресава до ПОУ с.Бегниште.

Освен ова, истото ќе се користи и за други потреби на училиштето, како  регионалните и републичките  натпреварувања  на учениците, семинарите , обуките и другите  потреби на наставниците, стручната служба и учениците  надвор од Кавадарци.

Според Директорот на училиштето,  финансиски трошоци за горе наведените потреби за превоз се намалуваат за 70% за една учебна година во споредба со  трошоците – доколку истите услуги ги извршуваат други компании кои се избираат на тендер.

На овој начин тие средства остануваат заштедени со можност за нивно пренаменување за други  воспитно – образовни цели во училиштето кои се од исто толку голема важност.

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.