Учебна 2020/2021 година

Posted by ТХТ on 10/09/2020 in Последни настани |

Распоред-за-пешачење-на-учениците-од-ООУ-Тоде-Хаџи

Распоред-за-физичко-присуство-на-ученици-по-физичко-и-здравствено-образование-од-10.5-до-14.5-2021

Пирачник-за-оператори-со-храна

Препораки-за-онлајн-настава-24.11.2020

Информација-до-директори-за-спроведување-обука-23.11.2020

Распоред-за-дополнител-додатна-ноември

Распоред за влез излез од 1-3 одд

Распоред за физичко присуство на ученици по физичко и здравствено образование

РАСПОРЕД ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЧАСОВИ(НОВ)

Распоред на часови

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ВО С. БЕГНИШТЕ

Распоред за влез- излез на ученици 

План за одржување на настава во основните и средните училишта во учебната 2020/2021

Алгоритам за постапување во училиште

Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година

Распоред за одмори

Распоред за дополнителна, додатна настава, СУА,воннаставни активности и работа со талентирани ученици во предметна настава за месец ОКТОМВРИ во учебната 2020/2021 година

МЕСЕЧЕН РАСПОРЕД ЗА СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КОИ СЛЕДАТ ОНЛАЈН НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.