Полугодишен статистички извештај за работа на училиштето во учебната 2021/2022 година

Posted by ТХТ on 22/03/2022 in Последни настани |

Деталниот полугодишен статистички извештај за работата на училиштето во учебната 2021/22 год. може да го погледнете на следниот линк

Полугодишен текстуален извештај за работа на училиштето во учебната 2021/2022 година

Posted by ТХТ on 22/03/2022 in Последни настани |

Деталниот полугодишен текстуален  извештај за работата на училиштето во учебната 2021/22 год. може да го проследите на следнотлинк  

Распоред за дополнителна, додатна настава, СУА,воннаставни активности и работа со талентирани ученици во предметна настава за месец МАРТ во учебната 2021/2022 година

Posted by ТХТ on 09/03/2022 in Последни настани |

Месечниот распоред за дополнителна и додатна настава за месец март 2022 год. може да го видете на следниот линк

Copyright © 2011-2022 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.