Имплементација на програмата за превенција на насилство во училиштето

Posted by Уредник on 20/09/2011 in Последни настани |

Во учебната 2011/12 година ќе се почне со реализирање на програма за превенција на насилството во училиштето. Оваа година ќе се изврши ревизија кои форми на насилство се присутни во училиштето и кои форми се најизразени. Исто така ќе се разработи политика на училиштето за справување со и намалување на формите на насилство детектирани со ревизијата. Активностите од политиката ќе се спроведуваат во учебната 2012/13 година. Во реализацијата на активностите ќе бидат вклучени наставниците, учениците, родителите, стручните соработницу, локалната самоуправа, социјалната служба и другите релавантни институции.

Одговорни наставници: Олгица Младеновска, Снежана Костова, Лиле Жабоска, Ана Наунова.

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.