Наставнички совет (10.01.2013)

Posted by Уредник on 11/01/2013 in Последни настани |

На 10.01.2013 година беше одржан Наставнички совет каде беше разгледан успехот и поведението на учениците постигнат во текот на првото полугодие, беа донесени заклучоци и предлог мерки за подобрување на наставниот процес и резултати од истиот во текот на второто полугодие и беше одреден Ученикот на генерацијата.

Успехот на учениците е подобрен за околу 50 проценти од успехот постигнат во првото тримесечје.

ООУ„Тоде Хаџи-Тефов“ се подготвува за Патрониот празник на 14.02.2013 година

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.