The Big Dance 2012

Posted by Уредник on 21/05/2012 in Поднаслови |

Mister Nikolce Neskovski, principal at Tode Hadzi-Tefov Primary School, announced the event at 12:30 British Summer Time. He said that Tode Hadzi-Tefov, as a member of British Council schools on line, participates in The Big Dance 2012. The Big Dance is a global event organized on the 18 of May 2012 at 1 o’clock British […]

Големиот Танц 2012

Posted by Уредник on 20/05/2012 in Поднаслови |

На 18 Мај во 13:30 во Спортската сала „Јасмин“ во Кавадарци настанот го најави директорот на ООУ„Тоде Хаџи-Тефов“ од Кавадарци, господинот Никола Нешковски, кој истакна дека ООУ„Тоде Хаџи-Тефов“ од Кавадарци, како член на Британскиот Совет училишта на интернет, учествува во Големиот Танц 2012 год. кој е организиран по повод пристигнувањето на Олимпискиот пламен во Англија. […]

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.