Годишен текстуален извештај 2021-2022 година

Posted by ТХТ on 02/10/2022 in Последни настани |

Годишниот текстуален извештај на училиштето за учебната 2021-22 година можете да го проследите на следниот линк

Годишна програма за учебната 2022/2023 година

Posted by ТХТ on 17/09/2022 in Последни настани |

Годишна програма за учебната 2022/2023 год.

Опсервирани училишни обврзници за упис во прво одделение за учебната 2022/2023 година во ООУ ,,Тоде Хаџи Тефов”-Кавадарци

Posted by ТХТ on 16/06/2022 in Последни настани |

Опсервираните училишни обврзници  за упис во прво одделение за учебната 2022/2023 може да ги видете на следниот линк

Полугодишен статистички извештај за работа на училиштето во учебната 2021/2022 година

Posted by ТХТ on 22/03/2022 in Последни настани |

Деталниот полугодишен статистички извештај за работата на училиштето во учебната 2021/22 год. може да го погледнете на следниот линк

Полугодишен текстуален извештај за работа на училиштето во учебната 2021/2022 година

Posted by ТХТ on 22/03/2022 in Последни настани |

Деталниот полугодишен текстуален  извештај за работата на училиштето во учебната 2021/22 год. може да го проследите на следнотлинк  

Распоред за дополнителна, додатна настава, СУА,воннаставни активности и работа со талентирани ученици во предметна настава за месец МАРТ во учебната 2021/2022 година

Posted by ТХТ on 09/03/2022 in Последни настани |

Месечниот распоред за дополнителна и додатна настава за месец март 2022 год. може да го видете на следниот линк

Месечен распоред за дополнителна и додатна настава-октомври-2021

Posted by ТХТ on 18/10/2021 in Последни настани |

Месечниот распоред за дополнителна и додатна настава за месец октомври може да го видете на следниот Линк

Месечен распоред за дополнителна и додатна настава-септември-2021 година

Posted by ТХТ on 18/10/2021 in Последни настани |

Месечниот распоред за дополнителна и додатна настава за месец септември може да го видете на следниот Линк

Програма за секции во училиштето

Posted by ТХТ on 23/09/2021 in Последни настани |

Програмата за секции во училиштето за учебната 2021/22 година може да ја погледнете на следниот Линк

Posted by ТХТ on 28/06/2021 in Последни настани |

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГАТА ОБРАЗОВНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.